Görme Engelliler

DİLEK, ŞİKEYET VE SINAV İTİRAZ İŞLEMLERİ

Ortaöğretim kurumlar yönetmeliğine uygun şekilde öğrencilerimizin sınav sonuçlarına itiraz edebilmeleri için izleyecekleri yolun açıklanması ve okulumuz dilek şikayet kutusu hakkında bilgi verilmesi.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MADDE 49- (1) Öğretmenler sınav, performans çalışması ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve sınav analizlerine göre ortak hataları açıklar.

(2) (Değişik: RG 16/9/2017-30182) Yazılı sınav, uygulama, performans çalışması ve projelerin değerlendirme sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarih veya performans çalışmasının, uygulamanın yahut projenin teslim tarihini takip eden 10 işgünü içinde öğrenciye duyurulur ve e-Okul sistemine işlenir.

 (3) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) Öğrencilerin talebi hâlinde proje, performans çalışmaları ve sınav evrakı ders öğretmeni/öğretmenleri tarafından öğrencilerle birlikte bir defa daha incelenir. (4)(Değişik:RG-13/9/2014-29118) Öğrenci velisi proje, performans çalışmaları ve sınav sonuçlarına, sonuçların ilanını takip eden 5 işgünü içerisinde yazılı olarak okul yönetimine itirazda bulunabilir. Yapılan itiraz doğrultusunda; okul yönetimince ders öğretmeni/öğretmenleri dışında ilgili branştan en az iki öğretmenden oluşturulan komisyon, okulda yeterli öğretmen bulunmaması durumunda ise il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından 5 gün içerisinde incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir ve veliye bildirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 46 ncı madde kapsamında komisyon tarafından yapılan beceri sınavlarına yönelik itiraz yalnız iş dosyasının değerlendirmesi için yapılır.

 

İigili maddelere dayanarak ekte yer alan sınav itiraz dilekçesi ile kurumumuza yazılı başvuru yapabilirsiniz.

           

            Sınav dışındaki tüm istek, öneri ve şikayetleriniz için okulumuz A blokta yer alan dilek şikayet kutusuna yazılı başvuru yapabilirsiniz.

 DİLEKÇE ÖRNEĞİ:

 

MERSİNLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Konu:  Sınav Sonucuna İtiraz.

İlgi    : ….. -..…./……/………   tarihlerinde yapılan  …dönem ………….sınavı

 

            İlgide kayıtlı sınava katıldım. …………………… Dersine ait sınav sonucumda düşük puan / kopya işlemi görünmektedir.

            Durumumun incelenerek tarafıma bilgi verilmesini arz ederim

                                                                                                           


                                                                                                              Tarih

                                                                                                       Adı   ve Soyadı

                                                                                                                İmza

                                                                                                                               

Öğrencinin Kimlik Bilgileri;

T.C.  Kimlik No         : ………………………………

Öğrenci No        : ………………………………

Adı ve Soyadı            : ………………………………

Baba Adı        : ………………………………

Ana Adı                     : ………………………………

Doğum Tarihi: …… / …… / ………………..

Adresi                        :

Adres İl’i, İlçesi         :……………………../ …….....

Telefonu (varsa cep)  : 0 / ……./ …………………….

 


Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Etiketler : DİLEK ŞİKAYET İTİRAZ


  Beğen | 0  kişi beğendi